Jdi na obsah Jdi na menu
 


otázka č.1: Nejstarší světové literatury
SUMER: 4.-2. tis př.kr
dnešní Irák, mezi Eufratem a Tigridem, písmo vzniklo zde cca 2600 př.nl. sumerština - akkadština
bylo to klínové písmo na hliněných tabulkách, zpracovávala se témata jako výběr daní, obchod, právnické texty, literárních textů bylo málo, ale když už tak:
náboženské texty, básně, písně, mýty (osudy bohů, stvoření světa), eposy (dlouhá epická báseň v níž se odráží náboženství)
psát se učilo v písařských školách a jen málo lidí to umělo. Málo i textů - vše ústně. Autor nebyl důležitý. Text byl oblíbený, když se udělalo hodně kopií.

Epos o Gilgamešovi:  nejznámější a nejstarší lit. památka na zemi, dochovala se v Ninive v Ašurbanipalově knihovně.
                            Gilgameš (1/3 bůh 2/3 člověk), král Uruku,byl krutý, lid si na něj stěžoval a bohové na něj seslali Enkidua aby s ním bojoval, stali se nerozlučnými přáteli. Potkali bohyni Ištar, která se zamilovala do G., ale on ji                                 nechtěl, seslala proto býka, kterého zabili a tak bohové zabijí Enkidua. G. v reakci na to přemýšlí o smrti, vyhledá muže, co přežil potopu (Utanapištim) aby mu poradil, jak získat nesmrtelnost. Musí projít několika                                 zkouškami a nakonec získá kvítek, ale sežere mu jej had. Tedy ačkoliv není nemrtelný, zmoudřel a ví, že nesmrtelný se může stát svými činy - nechá postavit hradby kolem Uruku.

Chamurappiho zákoník: 3800 př nl. nejstarší zákon, vytesán do stély.

EGYPT: 4.-2.tis př.kr.
písmo hieroglyfické, vyluštil ho Champolion r. 1824 skrze tzv. Rosetskou desku

Chvalozpěv na Nil: hymnická poezie, Nil = řeka, zaručující blahobyt země v hmotném i duchovním smyslu.

Vlastní životopis Sinuhetův: S. úředník, kvůli vraždě krále prchá do Sýrie, kde šťastně žije, ale chce se vrátit do Egypta. Psychologicky přesvědčivé vylíčení pocitů, sebeironie, lehký humor. Na základě toho Waltariho dílo.

Achnatonův hymnus na slunce: milostné písně

INDIE: 12.-6. stol.
psalo se sanskrtem, dnes se jím nemluví, jen kněží jím píší. Vznikaly -->

Védy: soubor mnoha textů, založených na hinduismu. Rituály, hymnické a náb. texty, úvahy a fil. texty -->

Upanišady: zaměřují se na člověka, jeho vývoj, myšlení a vztahy.

Mahabháráta: nejrozsáhlejší epos, asi 200 tis.veršů, psán od 4.stol př.kr. do 4 stol n.l.
                   popisuje boj dvou spřízněných rodů - Pánduovců (dobrou) a Kuruovců (zlo) a vyplývá z toho, že boj dobra a zla je nekonečný.
                   Bahgavagíta: hl.část, popisuje chvíli před bojem, kdy Kršna přesvědčuje Ardžumu, že boj je dobrý.

Rámajána: epos o lásce princezny Síty a prince Rámy

TIBET:
Sakja - Pandíta: pokladnice moudrých rčení

ČÍNA: od 12.stol př.kr.
Čína a její jazyk velmi ovlivňovala okolní státy, písmo vyjadřuje slova.

Kniha písní: 9.-6.stol př.Kr - sborník lidových písní a náboženských hymnů.

Významní básníci pozdější doby:
Li Po:   už jako mladík velmi slavný, privilegovaný
          básně: Po bitvě (líčení jak to vypadá po bitvě), O starosti (užívej si, dokud jsi živý)

Tu Fu: "Bůh poezie" mírumilovný, přítel Li Po

PERSKÁ LIT.:
perské náboženství založil prorok Zarathustra (oblíbil Nietzche)
Avesta: hlavní náb. texty mazdaismu, autorství připisováno Z., cca 1000 př.kr

HEBREJSKÁ LIT.: 1000 př.kr. - 200 n.l.
Bible: základní náb. texty židovského náboženství, nejvydávanější a nejpřekládanější kniha na světě, po mnoho let (od 17.stol) jeden překlad - Kralický, po revoluci Ekumenický
dělí se na 2 části - Starý zákon (hebrejsky, aramejsky)
                        - Nový zákon (řecky)

FILOSOFICKÉ A NÁBOŽENSKÉ TEXTY VÝCHODU:
Hinduismus: obsahuje nauku o Karmě, reinkarnace, cíl je osvobození od znovuzrozování, 3 hlavní bohové: Brahma, Višnu, Šiva, texty - Védy
Buddhismus: cca 500 př.Kr se narodil jako syn Knížete, v 30ti začal hledat pravdu a dosáhl osvícení (Buddha=osvícený) Podstata: člověk se může vymanit ze svých starostí sebezdokonalováním a dosáhnout stavu absolutní blaženosti: Nirvána
Konfucianismus: Konfucius žil cca 500 př.kr., učil žáky žít v harmonii a míru v mezilidských vztazích, podmínka je aby lidé byli přísní vůči sobě a laskaví vůči druhým
Taoismus: vše se děje bez něčeho nadpřirozeného
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář